Chińskie zalecenia dot. koronawirusa.

张文宏 ( Zhang Wenhong) to: chiński lekarz i członek Komunistycznej Partii Chin Sekretarz i dyrektor Oddziału Partii Departamentu Chorób Zakaźnych Szpitala Huashan  lider Szanghajskiej Grupy Ekspertów Leczenia Medycznego zastępca dyrektora Szanghajskiego Instytutu Hepatologii członek Szanghajskiego Towarzystwa Chorób Zakaźnych W skrócie: Lider eksperckiej grupy  ds. zwalczania koronawirusa w Chinach. To ten Pan : Jest też autorem zaleceń…